Handelsbetingelser og vilkår

Handelsbetingelser og vilkår

Salgs- og leveringsbetingelser ved handel med Dania Nova ApS

 

  1. Generelt

Disse betingelser gælder for handel med Dania Nova ApS.

Medmindre andet fremgår, gælder disse betingelser for handel såvel online via webshop som ved personlig henvendelse til firmaet.

 

  1. Levering

Bestilte varer leveres ab fabrik. Ejerskab og ansvar for varen overgår til kunden i det øjeblik varen er faktureret eller leveret - uanset om varen efter fakturering opbevares på Dania Novas lager.

Dania Nova ApS bestemmer selv leverings-/forsendelsesmetode.

Ved ordrebeløb på kr. 500,- excl. moms og afgifter leveres ordren franko i Storkøbenhavn i overensstemmelse med vores kørselsruter.

Ved ordrebeløb på kr. 1.000,-  excl. moms og afgifter sendes til franko til hele Danmark – dog ikke Grønland og Færøerne.

Dania Nova ApS tilstræber levering indenfor 1-5 arbejdsdage i overensstemmelse med Dania Novas kørselsruter. Ønskes hurtigere levering, skal dette aftales.

Såfremt enkelte varer er i restordre, meddeler Dania Nova ApS dette til kunden, når restordren er konstateret. Ønsker kunden herefter ikke at modtage varer i restordre skal dette meddeles Dania Nova ApS indenfor 5 dage.

Leveringstiden er indenfor 1-5 hverdage og kan altid oplyses ved henvendelse på telefon 36 41 51 01 eller på mail: dn@danianova.dk

Såfremt levering forsinkes, tilstræber Dania Nova ApS at meddele dette straks forsinkelsen konstateres og i øvrigt at levere hurtigst muligt uden yderligere omkostninger for kunden. Forsinkelser giver ikke ret til at hæve købet medmindre andet er aftalt for den konkrete ordre.

Forsinkelser giver ikke ret til erstatning herunder for direkte eller indirekte tab.

 

  1. Returret

Kunden har ret til at returnere det købte indenfor 14 dage fra levering, dog forudsat det købte kan returneres i original emballage. Kunden bærer fragtomkostninger.

Såfremt varen er indkøbt specielt til kunden, og således ikke indgår i Dania Novas standard sortiment fratrækkes 25% i refusion af kundens betaling.

Varer der er specialfremstillet til kunden, eksempelvis med særlig design, mål eller kendetegn, herunder logoer, tages ikke retur.

 

  1. Priser og betaling

Alle priser er oplyst i danske kroner excl. Moms, når kunden er logget ind. I modsat fald, oplyses prisen incl. moms..

Faktura vedlægges som udgangspunkt varen eller fremsendes pr. mail kort tid efter bestilling.  Betales der med kreditkort eller Mobilepay ved bestilling på webshoppen, hæves beløbet samme dag, som varen afsendes.

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske netto kontant. Betalingsbetingelser fremgår af fakturaer i alle tilfælde. 

Ved forsinket betaling fremsendes rykker. Udebliver betaling herefter påregnes rykkergebyr for yderligere rykker og morarenter på 1,5% pr. måned fra betalingstidspunktet ifølge faktura.

Priser oplyst på tidspunktet for bestilling af varer er bindende medmindre der i tiden mellem bestilling og afsendelse af varen sker prisstigninger af årsager udenfor Dania Novas kontrol, herunder ved stigning i råvarepriser eller kursudsving. Sådanne prisstigninger skal meddeles kunden, når de konstateres og senest inden afsendelse af varen. Herefter har kunden 5 arbejdsdage til at annullere købet. Reagerer kunden ikke anses købet for bindende indgået med den varslede forhøjede pris.

Såfremt kunden accepterer at Dania Novas salgsrepræsentanter ved besøg hos kunden selv optager ordrer på baggrund af lagerbeholdninger, afregnes disse køb til dagspris på tidspunktet for optagelse af ordrer til levering i Dania Novas ordresystem.

 

  1. Mangler og Reklamation

I tilfælde af mangler er Dania Nova ApS forpligtet til at levere en ny og mangelfri vare uden beregning for kunden. Er varen helt eller delvist forbrugt eller taget i anvendelse kan Dania Nova ApS vælge i stedet yde et helt eller delvist afslag afhængig af omfanget af kundens forbrug af varen. 

Som mangel anses et produkt, der ikke svarer til Dania Novas specifikationer eller til specifikationer og krav stillet udtrykkeligt af kunden forud for aftalens indgåelse. Tilsvarende er en vare mangelbehæftet, hvis den ikke er af sædvanlig kvalitet, dog forudsat at den manglende kvalitet ikke skyldes købers håndtering af produktet efter levering. Mangler og fejl som skyldes forhold under transport og som er udenfor Dania Novas kontrol, kompenseres ikke af Dania Nova ApS.

For varer med særlige tryk fremsendes inden produktion korrektur til kundens godkendelse. Denne godkendelse er herefter bindende for kunden.

Køber har pligt til at undersøge det købte umiddelbart efter modtagelsen. Konstateres fejl eller mangler har køber 5 arbejdsdage efter modtagelsen af varen til at meddele disse til Dania Nova ApS. Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter levering. Herefter mister kunden retten til at gøre mangler gældende.

Returnering af mangelbehæftede varer aftales med Dania Nova ApS, og sker, medmindre andet aftales, for Dania Novas regning.

Ikke rettidig levering anses ikke for en mangel.

Mangler eller fejlbehæftede varer giver ikke ret til erstatning herunder for avancetab eller andre indirekte tab.

 

  1. Ansvar

Dania Nova ApS påtager sig alene ansvar for direkte tingskade, som kunden påviser skyldes mangler eller fejl ved det leverede og, i mangel af anden skriftlig aftale, op til en grænse på kr. 10.000.

Ansvaret omfatter ikke indirekte tab, herunder drifts- og avancetab.

Kunden bør følge modtagne anvisninger om produktets opbevaring og anvendelse.

De af Dania Nova givne informationer, herunder produktblade, kataloger, tekniske data og brugsanvisninger er alene vejledende, og Dania Nova ApS kan ikke holdes ansvarlig forkert brug af produkterne. Dania Nova ApS påtager sig heller ikke rådgivnings- eller instruktionsansvar.

 

  1. Forbehold


Der tages forbehold for tastefejl, trykfejl, billedfejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra tredjepart herunder force majeure.

 

Kontaktoplysninger:

Dania Nova ApS, Nyholms Alle 32, 2610 Rødovre, tlf. 36 41 51 01, mail dn@danianova.dk